Załącznik nr 9 do SWZ – wzór umowy | Wykonanie diagnoz społecznych dla parków m.st. Warszawy