Załącznik nr 7 do SWZ – informacja o aktualności informacji | Wykonanie diagnoz społecznych dla parków m.st. Warszawy