Załącznik nr 5 do SWZ – wykaz osób | Wykonanie diagnoz społecznych dla parków m.st. Warszawy