Załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia | Wykonanie diagnoz społecznych dla parków m.st. Warszawy