Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia | Wykonanie diagnoz społecznych dla parków m.st. Warszawy