Informacja o złożonych ofertach | Dostawa, posadzenie oraz 3-letnia pielęgnacja drzew w pasach drogowych na terenie dzielnicy Śródmieście, na bulwarach wiślanych, na terenach położnych wzdłuż cieków i kanałów dzielnicy Mokotów i Targówek, w m.st. Warszawie