Załącznik nr 8 do SWZ – formularz oferty | Budowa skweru aktywności miejskiej przy Arsenale w Warszawie