Załącznik nr 6 do SWZ – informacja o grupie kapitałowej | Budowa skweru aktywności miejskiej przy Arsenale w Warszawie