Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Budowa skweru aktywności miejskiej przy Arsenale w Warszawie