Załącznik nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zzamówienia | Budowa skweru aktywności miejskiej przy Arsenale w Warszawie