Załącznik nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia | Budowa skweru aktywności miejskiej przy Arsenale w Warszawie