Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
02.09.2021 | Postępowanie 78/PN/2021

Utrzymanie drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy oraz na terenach położonych wzdłuż cieków i kanałów w m.st. Warszawie

Share

 

Dokumenty do pobrania

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SWZ
  3. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ

 

 

Newsletter
Share