POMO-SOR-Plan_Orientacyjny – POMO-PW-1.1.SOR-100-00 | Roboty polegające na wybudowaniu ścieżki biegowej na terenie Pola Mokotowskiego w Warszawie.