POMO.SOR-Plan_orientacyjny – AutoCAD2007 | Roboty polegające na wybudowaniu ścieżki biegowej na terenie Pola Mokotowskiego w Warszawie.