POMO-PW-POZ-STR_TYT_egz_1 | Roboty polegające na wybudowaniu ścieżki biegowej na terenie Pola Mokotowskiego w Warszawie.