POMO.PW.D-Współrzędne – AutoCAD2007 | Roboty polegające na wybudowaniu ścieżki biegowej na terenie Pola Mokotowskiego w Warszawie.