informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie.doc | Roboty polegające na wybudowaniu ścieżki biegowej na terenie Pola Mokotowskiego w Warszawie.