Komunikat nr 1 z dnia 03.08.2021.BES | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych oraz wdrożenie projektu organizacji ruchu w ramach zadania: „Parki Linearne”.