informacja o kwocie przeznaczonej na sfinasowanie | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych oraz wdrożenie projektu organizacji ruchu w ramach zadania: „Parki Linearne”.