załącznik nr 1c do UMOWY – wykaz parków (do umowy rejon I DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE) | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków i skwerów na terenie m.st. Warszawa