Załącznik nr 1C do SWZ – warunki wykonania umowy i standardy jakościowe (załącznik nr 2 do UMOWY rejon I ŚRÓDMIEŚCIE) | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków i skwerów na terenie m.st. Warszawa