Załącznik nr 1A do SWZ – warunki wykonania umowy i standardy jakościowe (załącznik nr 2 do UMOWY PARK UJAZDOWSKI) | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków i skwerów na terenie m.st. Warszawa