Informacja o wyborze oferty w zakresie części 1.BES | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków i skwerów na terenie m.st. Warszawa