informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków i skwerów na terenie m.st. Warszawa