Załącznik nr 7 do SWZ- Wykaz urządzeń technicznych | Sadzenie drzew w parkach