Załącznik nr 6 do SWZ – Wykaz osób | Sadzenie drzew w parkach