Informacja o wyborze oferty w zakresie części 2 | Sadzenie drzew w parkach