Informacja o wyborze oferty w zakresie części 1 | Sadzenie drzew w parkach