informacja o kwocie przeznaczonej na sfinasowanie | Sadzenie drzew w parkach