Załącznik nr 6 do SWZ – wykaz sprzętu | Wymiana podłoża przy drzewach.