Załącznik nr 1 do SWZ – warunki wykonania umowy i standardy jakościowe (załącznik nr 2 do UMOWY) | Wymiana podłoża przy drzewach.