informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie.BES | Wymiana podłoża przy drzewach.