Załącznik nr 8 do SWZ – formularz oferty (załącznik nr 3 do UMOWY) | Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie w Warszawie – etap 1