Załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia | Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie w Warszawie – etap 1