Załącznik nr 7 do SWZ – oświadczenie o grupie kapitałowej | Ukwiecenie sezonowe kwietników i donic w pasach drogowych