Załącznik nr 6 do SWZ – JEDZ | Ukwiecenie sezonowe kwietników i donic w pasach drogowych