Załącznik nr 3B do SWZ – kosztorys część II | Ukwiecenie sezonowe kwietników i donic w pasach drogowych