Załącznik nr 3A do SWZ – kosztorys część I | Ukwiecenie sezonowe kwietników i donic w pasach drogowych