Załącznik nr 2C do SWZ – lokalizacje | Ukwiecenie sezonowe kwietników i donic w pasach drogowych