Załącznik nr 10 do SWZ- formularz oferty | Ukwiecenie sezonowe kwietników i donic w pasach drogowych