Informacja o wyborze oferty w zakresie części 2 | Ukwiecenie sezonowe kwietników i donic w pasach drogowych