Informacja o wyborze oferty w zakresie części 1 | Ukwiecenie sezonowe kwietników i donic w pasach drogowych