załącznik nr 5a do Umowy – KARTA DRZEWA | Specjalistyczna ocena stanu zachowania drzew wraz z gospodarką drzewostanem dla drzew rosnących na terenach m.st. Warszawy.