Załącznik nr 1 do SWZ – warunki wykonania umowy | Specjalistyczna ocena stanu zachowania drzew wraz z gospodarką drzewostanem dla drzew rosnących na terenach m.st. Warszawy.