Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Część 5 | Specjalistyczna ocena stanu zachowania drzew wraz z gospodarką drzewostanem dla drzew rosnących na terenach m.st. Warszawy.