Załącznik_nr_5A_do_OPZ__WARUNKI REALIZACJI_ZIELEŃ | Budowa pawilonu parkowego na Skwerze Ormiańskim w Warszawie