Załącznik nr 8 do SWZ – Formularz oferty | Budowa pawilonu parkowego na Skwerze Ormiańskim w Warszawie