Załącznik nr 7 do SWZ – informacja o aktualności informacji | Budowa pawilonu parkowego na Skwerze Ormiańskim w Warszawie