Załącznik nr 6 do SWZ – informacja o grupie kapitałowej | Budowa pawilonu parkowego na Skwerze Ormiańskim w Warszawie