Załącznik nr 3E do SWZ – kosztorys | Dostawa, sadzenie oraz roczna pielęgnacja krzewów, pnączy i bylin na terenie m.st. Warszawy